Güvenilir Kurum, Kaliteli Hizmet

Tarihçe

Akın Faktoring A.Ş. 07.07.2000 tarihinde kurulmuş, 31.07.2001 tarihi itibariyle Faktoring Derneği üyesi olmuştur. Faktoring şirketlerinin BDDK'ya bağlanmasının ardından yürütülen intibak çalışmaları sonucunda 10.04.2008 tarihinde faaliyet izin belgesi almıştır.

Vizyon

 Faktoring sektöründe saygın ve öncü kurum olmak.  

Misyon

 Çalışan- Sermayedar-Müşteri Memnuniyetinde maksimum tatmini yakalamak.

Strateji

Büyüme performansını, muhafazakar bakış açısıyla, verimli mali yapı ve yüksek hizmet kalitesini sağlayarak, gerçekleştirmek.

Ortaklık Yapısı

Ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL olan firmamızın ortaklık yapısı şöyledir:

 

Akın Holding A.Ş.

%92.50

Nuri AKIN

%2.4999     

Emel AKIN

%2.5            

Ragıp AKIN

%2.5            

Münip YÜCEL

%0.0001     


Yönetim Kurulu

Nuri AKIN 

Başkan 

Münip YÜCEL

Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza 

İsmail Aydın GÜNTER

Üye 

Mustafa ŞENDAĞ

Üye 

Şeref KASAR

Üye - Genel Müdür 

Organizasyon Yapısı